fbpx

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Η πραγματοποίηση αγοράς από το www.plant-power.eu συνεπάγεται τη συμφωνία με την παρακάτω ενότητα “Όρων και Προϋποθέσεων”, η οποία περιέχει τις βασικές αρχές συνεργασίας.

Τα στοιχεία που καθορίζουν τη συνεργασία είναι τα ακόλουθα:

Ο αγοραστής: κάθε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που εκδίδει παραγγελία και ο οποίος είναι εγγεγραμμένος χρήστης του ιστότοπου www.plantpower.eu.

Ο πωλητήςSC MAGIC PLANT POWER SRL, εγγεγραμμένος στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, Soseaua Stefan cel Mare αριθ. 20, με ΑΦΜ: RO37751368, e-mail: office@kronos.intraweb.network, θα αναφέρεται ως PLANTPOWER.

Προϊόν: κάθε προϊόν που αναφέρεται σε έγκυρη παραγγελία που θα προμηθεύεται από τον πωλητή στον αγοραστή.

Παραγγελία: ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που περιέρχεται ηλεκτρονικά από τον Αγοραστή στον Πωλητή με το οποίο ο Αγοραστής ενημερώνει αδιαμφισβήτητα τον Πωλητή για την πρόθεσή του να αγοράσει συγκεκριμένο προϊόν από τον ιστότοπο του Πωλητή, να παραλάβει το προϊόν σε μια καθορισμένη διεύθυνση και να πληρώσει την τιμή του προϊόντος ή των προϊόντων και των εξόδων αποστολής. Κατ ‘εξαίρεση, μια τηλεφωνική παραγγελία θα θεωρείται παραγγελία. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται επιβεβαίωση παραγγελίας από τον Πωλητή.

Σύμβαση: Μια επιβεβαιωμένη παραγγελία που εκδόθηκε από τον αγοραστή.

 

2. ΣΚΟΠΟΣ:

Ο “Σκοπός” της παρούσας ενότητας Όρων & Προϋποθέσεων εκφράζεται από τη δραστηριότητα πώλησης –αγοράς ανάμεσα στον πωλητή και τον αγοραστή, βασισμένη στην έγκυρη παραγγελία που δόθηκε από τον αγοραστή στον ιστότοπο του πωλητή και υπό τους όρους που καθορίστηκαν στην ενότητα Όρων & Προϋποθέσεων.

Η δραστηριότητα πώλησης – αγοράς δημιουργεί δεσμευτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους συμβαλλόμενους που αρχίζουν από τη στιγμή που η παραγγελία που δόθηκε από τον αγοραστή γίνεται αποδεκτή από τον πωλητή. Αποδοχή = Επιβεβαίωση της παραγγελίας που θα στέλνεται ηλεκτρονικά με e-mail στον αγοραστή.

Προβαίνοντας σε μια ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία στο www.plantpower.eu, ο αγοραστής συμφωνεί με τους  Όρους & Προϋποθέσεις του διαδικτυακού καταστήματος PLANTPOWER.

 

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ολόκληρο το περιεχόμενο του www.plantpower.eu – εικόνες, κείμενα, σύμβολα, γραφικά, γραφικά στοιχεία, προγράμματα και άλλα δεδομένα – είναι ιδιοκτησία του www.plantpower.eu και των προμηθευτών του και προστατεύεται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησία και νόμους για πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Κανένας δεν μπορεί να αναπαράγει, να διανέμει, να εκθέσει, να πουλήσει, να ενοικιάσει, να αναμεταδώσει να μεταφράσει, να τροποποιήσει, να αντιστρέψει, να αποσυναρμολογήσει, να αποσυσσωρεύσει, να δημιουργήσει άλλα έργα που να προέρχονται από αυτό ή να εκμεταλλευτεί διαφορετικά αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε μερίδα τούτου, αν αυτό δεν επιτραπεί γραπτά από την PLANTPOWER. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί για εμπορικούς σκοπούς οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στο διαδικτυακό κατάστημα www.plantpower.eu, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο προς όφελος οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται από την PLANTPOWER.

Η χρήση οποιουδήποτε από τα στοιχεία που απαριθμούνται παραπάνω χωρίς τη συμφωνία της PLANT-POWER θεωρείται ως παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας) και θα διώκεται νομικά ως τέτοια.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την προμήθεια / παράδοση, να ακυρώσουμε λογαριασμούς ή / και να ακυρώσουμε παραγγελίες χωρίς περιορισμό αν πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά του πελάτη παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή είναι επιβλαβής για τα συμφέροντά μας.

Για οποιαδήποτε αξίωση πνευματικής ιδιοκτησίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο office@kronos.intraweb.network

 

4. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές εκφράζονται σε Ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο αγοραστής έχει τις ακόλουθες επιλογές πληρωμής: PayPal, πληρωμή με κάρτα, άμεση τραπεζική μεταφορά ή αντικαταβολή με μετρητά (η τελευταία μέθοδος περιορίζεται σε διανομές στην Ελλάδα και την Κύπρο μόνο!).

Σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα, η παραγγελία θα γίνει αποδεκτή για εκτέλεση μετά την επιβεβαίωση της κράτησης επαρκούς ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή.

Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής. Το κόστος αποστολής εμφανίζεται στον αγοραστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας (πριν να οριστικοποιηθεί η παραγγελία) για διανομή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή γνωστοποιείται στον Αγοραστή κατόπιν αιτήματος σε περίπτωση που η παράδοση απαιτείται για άλλη ζώνη.

 

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ενότητα “Όροι και Προϋποθέσεις” του ιστότοπού μας περιέχει ενημερωμένες διατάξεις που συμμορφώνονται με την Οδηγία 2002/58 / ΕΚ της ΕΕ (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (εφεξής ” Κανονισμός “), από 25 Μαΐου 2018, η PLANT-POWER έχει την υποχρέωση να διαχειρίζεται με ασφάλεια και για συγκεκριμένους σκοπούς μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού GDPR (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος νομικού πλαισίου, παρακαλούμε να έχετε πρόσβαση στον ακόλουθο σύνδεσμο).

Παρέχοντας προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας στο www.plant-power.eu o αγοραστής / χρήστης ρητά και κατηγορηματικά συμφωνεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση IP) θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων της SC MAGIC PLANT POWER SRL και θα υποστούν επεξεργασία και χρήση στο μέλλον από την εταιρεία σύμφωνα με τον προβλεπόμενο από το νόμο σκοπό. Ο σκοπός της συλλογής προσωπικών δεδομένων από την SC MAGIC PLANT POWER SRL είναι να ενημερώσει τον αγοραστή / χρήστη σχετικά με την κατάσταση των παραγγελιών (κατάσταση, παράδοση, επιστροφή χρημάτων, αντικατάσταση) και τον λογαριασμό, την υποβολή προσφορών, προωθήσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων και την εμπορία, την παραγωγή εσωτερικών στατιστικών στοιχείων.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ θα αποθηκευτούν οι προσωπικές πληροφορίες;

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από χρήστες / πελάτες θα αποθηκευτούν για μια περίοδο 10 ετών.

Η PLANT-POWER δεν διατηρεί πληροφορίες πιστωτικής κάρτας, επειδή η ηλεκτρονική πληρωμή πραγματοποιείται μέσω συνεργαζόμενων πλατφορμών: Euplatesc.ro και PayPal.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ τα δικαιώματα του αγοραστή / χρήστη και πώς μπορούν να ασκηθούν;

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο (προαναφερθέν) ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης – ο χρήστης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Το δικαίωμα για διόρθωση – ο χρήστης μπορεί να διορθώσει ανακριβή προσωπικά δεδομένα ή να τα συμπληρώσει.
 • Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (“το δικαίωμα να ξεχαστεί”) – ο χρήστης μπορεί να λάβει τη διαγραφή των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν η επεξεργασία δεν ήταν νόμιμη ή σε άλλες περιπτώσεις προβλέπεται από το νόμο.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – ο χρήστης μπορεί να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας εάν υπάρχει υπόνοια για την ακρίβεια των δεδομένων, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.
 • Το δικαίωμα σε αντίθεση – ο χρήστης μπορεί να αντιτάσσεται ειδικότερα στην επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον του.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων – ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, προσωπικές πληροφορίες που έχουμε παράσχει σε μορφή που μπορεί να διαβαστεί αυτόματα ή να ζητήσει τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων σε άλλον χειριστή.
 • Το δικαίωμα καταγγελίας – ο χρήστης μπορεί να παραπονεθεί για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην Εθνική Εποπτική Αρχή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 • Το δικαίωμα αντικρούσεως – χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν σχετικά με την εν λόγω εμπορική προώθηση, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με αυτή την άμεση εμπορική προώθηση.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη, ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του. Η ανάκληση της συναίνεσης θα έχει ισχύ μόνο για το μέλλον και η επεξεργασία πριν από την απόσυρση θα παραμείνει έγκυρη.
 • Πρόσθετα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτοματοποιημένες αποφάσεις: ο χρήστης μπορεί να ζητήσει και να αποκτήσει ανθρώπινη παρέμβαση σε σχέση με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ), μπορεί να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση.

 

6. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η PLANT-POWER δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση με οποιονδήποτε τρόπο των προϊόντων που αγοράζονται μέσω αυτού του ιστότοπου. Ο δικτυακός τόπος της εταιρείας www.plant-power.eu και τα σχετικά υλικά χρησιμοποιούνται “όπως είναι” και “όπως διατίθενται” χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους.

Όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δημοσιεύονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή τις συνταγές ιατρού ή εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού. Ο αγοραστής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα για να διαγνώσει ή να θεραπεύσει οποιαδήποτε κατάσταση υγείας ή ασθένεια ή να αντικαταστήσει τα φάρμακα και τις θεραπείες που συνταγογραφούνται από το εξουσιοδοτημένο ιατρικό προσωπικό. Συμβουλεύουμε τον αγοραστή να διαβάσει προσεκτικά όλες τις οδηγίες των αγορασθέντων προϊόντων. Εάν ο αγοραστής έχει ή πιστεύει ότι έχει ιατρική κατάσταση ή πάσχει από ασθένεια, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε ιατρό επειγόντως.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (κείμενα, περιγραφές προϊόντων, εικόνες, σύμβολα) έγινε σε στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές / προμηθευτές των προϊόντων που παρουσιάζονται. Για το λόγο αυτό, η PLANTPOWER δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις περιγραφές των προϊόντων που παρουσιάζονται στο κατάστημά μας, τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που μας παρέχουν οι κατασκευαστές / προμηθευτές κάθε μάρκας. Οι εικόνες εμφανίζονται επίσης στην ιστοσελίδα ως παράδειγμα, καθώς τα προϊόντα που παραδίδονται πραγματικά μπορούν να διαφέρουν από τις εικόνες με οποιονδήποτε τρόπο (χρώμα, αξεσουάρ, εμφάνιση κ.λπ.)

Η PLANTPOWER δεν παρέχει καμία εγγύηση είτε ρητά, είτε ανεπιφύλακτα, όσον αφορά, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, στη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας, τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά ή τα προϊόντα της ιστοσελίδας και την καταλληλότητά τους για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η PLANT-POWER δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα σε απόθεμα όλων των προϊόντων που εμφανίζονται. Για το λόγο αυτό, η PLANT-POWER διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει μια συγκεκριμένη παραγγελία αν το σχετικό προϊόν εξαφανιστεί από την τρέχουσα προσφορά του κατασκευαστή / προμηθευτή. Ο αγοραστής θα ειδοποιηθεί κατά τη διάρκεια του μέσου χρόνου επεξεργασίας μιας παραγγελίας (4 εργάσιμες ημέρες) για τη μη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος στο απόθεμα το οποίο ενδέχεται να καθυστερήσει τον χρόνο παράδοσης ή να εμποδίσει την παραγγελία από το να εκτελεστεί. Ο αγοραστής θα λάβει τα χρήματα που έχουν δεσμευτεί στην κάρτα για αυτήν την παραγγελία. Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με την ποιότητα, την παράδοση ή την πληρωμή του προϊόντος θα περιέλθει στην προσοχή της PLANT-POWER μέσα σε νόμιμο πλαίσιο επίλυσης του προβλήματος που είτε αναγνωρίσθηκε από τον αγοραστή είτε περιέχεται στην ενότητα Όροι και Προϋποθέσεις.

Η PLANTPOWER διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα και αναρτάται από χρήστες της ιστοσελίδας, το οποίο η PLANTPOWER θεωρεί : παράνομο, ανήθικο, απειλητικό, δυσφημιστικό, να διαταράσσει την ιδιωτικότητα άλλων, να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, να περιέχει ιούς, κείμενα που στοχεύουν σε διάφορες εκστρατείες προώθησης, αλυσιδωτές επιστολές , μαζικά μηνύματα ή άλλη μορφή spam (ενοχλητικής αλληλογραφίας). Η PLANTPOWER δεν θα είναι υπόλογη ούτε θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες μπορεί να προκαλέσει αυτή η διαγραφή σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Η PLANT-POWER δεν εγγυάται ότι αυτός ο ιστότοπος, οι διακομιστές ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται εκ μέρους του www.plant-power.eu είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

 

7.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Σύμφωνα με την παρούσα ενότητα των Όρων και Προϋποθέσεων και με το διάταγμα 130/2000 και 34/2014 της Ρουμανικής Κυβέρνησης, με το οποίο ενσωματώνεται στη Ρουμανική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή οδηγία 2011/83 / EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τροποποιώντας την 93/13 / EEC και 1999/44 / EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577 / EEC του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7 / EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) οι προϋποθέσεις επιστροφής των αγαθών είναι οι ακόλουθες:

 1. Δικαίωμα υπαναχώρης – Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με τον πωλητή χωρίς να δώσει κάποιο λόγο και χωρίς να επισυρθούν καθόλου ποινές μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. Η περίοδος υπαναχώρησης θα λήξει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα την οποία ο αγοραστής ή τρίτος, διαφορετικός από τον μεταφορέα και καταδεικνυόμενος από τον αγοραστή, αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων.
 2. Κοινοποίηση της απόφασης υπαναχώρησης  Η απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση πρέπει να κοινοποιηθεί στην PLANTPOWER ρητά και αδιαμφισβήτητα (δείτε τη φόρμα Γνωστοποίησης Επιστροφής εδώ)
 3. Επιστροφή αγαθών – Προϊόντα που συνιστούν το αντικείμενο της υπαναχώρησης του αγοραστή πρέπει να στέλνονται στη διεύθυνση της  PLANTPOWER μέσα σε περίοδο 14 ημερών από την ημέρα που ο αγοραστής γνωστοποίησε στον πωλητή την απόφαση υπαναχώρησης του. Η συσκευασία της παράδοσης πρέπει να είναι η αρχική ή μια παρόμοια με την αρχική, έτσι ώστε να εμποδιστεί καταστροφή των προϊόντων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο των αυθεντικών εγγράφων που λήφθηκαν από τον αγοραστή με την αρχική παράδοση.
 4. Κόστος επιστροφής – Ο αγοραστής θα επιβαρυνθεί με το κόστος της επιστροφής των προϊόντων.
 5. Αποζημίωση / Αντικατάσταση – Η PLANTPOWER θα επιστρέψει τα χρήματα όλων των πληρωμών που έλαβε από τον αγοραστή χωρίς υπέρμετρη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα που πληροφορείται για την απόφαση υπαναχώρησης του αγοραστή από τη σύμβαση (βλέπε Πολιτική Επιστροφών εδώ). Στην περίπτωση που ο αγοραστής προτιμά αντικατάσταση των προϊόντων αντί για αποζημίωση, η PLANTPOWER θα παραδώσει τα νέα προϊόντα όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά όχι νωρίτερα από την ημέρα που τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα παραληφθούν. Η PLANTPOWER διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί για επιστροφή προϊόντα που έχουν καταστραφεί ή αποσφραγισθεί. Το άνοιγμα ή η αποσφράγιση μεμονωμένων συσκευασιών των προϊόντων από τον αγοραστή θα θεωρηθεί από την PLANTPOWER σαν επιβεβαίωση ότι τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις του αγοραστή.

Η ενότητα Πολιτικής Επιστροφών από το διαδικτυακό κατάστημα το οποίο περιέχει τη φόρμα Γνωστοποίησης Επιστροφής είναι ένα ολοκληρωμένο μέρος της παρούσας ενότητας ‘’Όροι & Προϋποθέσεις’’.

 

8.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στη Ρουμανική νομοθεσία. Συμφωνώντας με την ενότητα Όρων & Προϋποθέσεων, ο αγοραστής αποδέχεται πλήρως τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτυακού καταστήματος υπό αυτές τις προϋποθέσεις.

Οποιαδήποτε αμφισβήτηση προκαλείται από προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται στο www.plant-power.eu και η οποία δεν έχει ήδη προβλεφθεί από οποιαδήποτε διάταξη στην ενότητα Όροι & Προϋποθέσεις θα διευθετηθεί φιλικά εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γραπτής ειδοποίησης που εξέδωσε ο αγοραστής.

Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η λύση της διαφοράς θα αναζητηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Επίλυσης Διαφορών που παρέχεται από τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εδώ).

Σε περίπτωση που αυτή η εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφορών αποτύχει επίσης, η διαφορά θα διευθετηθεί από αρμόδια δικαστήρια της Ρουμανίας, σύμφωνα με τον Ρουμανικό νόμο και με την επιφύλαξη της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

_________________________________________________________________________________________________________